Copyright

Teksten overnemen van The Health Issue

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van The Health Issue, vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

De bronvermelding bevat de naam ‘The Health Issue’.
Onze merknaam ‘The Health Issue’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op https://thehealthissue.nl.

De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van The Health Issue. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Health Issue. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door The Health Issue met constante zorg en aandacht samengesteld.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van The Health Issue, welke geen eigendom zijn van The Health Issue, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van The Health Issue. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door The Health Issue worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips van The Health Issue die op thehealthissue.nl worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op The Health Issue zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. The Health Issue sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door The Health Issue ontwikkelde content of producten.

© 2019-2022, The Health Issue. The Health Issue is onderdeel van Machielsen. Alle logo’’s, trademarks en teksten zijn eigendom van Machielsen. Voor afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van stockfoto’s (Pexels).